Складайте TKT в Оксфорд Класі -
авторизованому платиновому екзаменаційному центрі Cambridge Assessment English. Ліцензія UA009
Дати іспитів 2018
іспит ТКТ (Teaching Knowledge Test)
Іспит ТКТ
28.07.2018
Реєстрація до 14.06
Орієнтовна дата отримання сертифікату з Кембриджу:
26.08.2018
Вартість іспиту
1 модуль

1750 грн
— Реєстрація на іспит закінчується за 6 тижнів до дати екзамену
— Іспит складається з трьох основних модулів та двох спеціалізованих
— Екзамен проходить лише в паперовому форматі
Зареєструватися на іспит
Оберіть іспит
Ім`я
Прізвище
Телефон
Ваш e-mail
Дата народження
Ми не використовуємо ваші дані для відправлень рекламних повідомлень та не передаємо третім особам.
Про іспит ТКТ
(Teaching Knowledge Test)
РЕКОМЕНДОВАНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ - B1
Іспит TKT (Teaching Knowledge Test) розрахований на викладачів англійської мови, які працюють як з дитячою, так і з дорослою аудиторією. Цей іспит складається з трьох основних модулів та двох спеціалізованих. Можна складати модулі поетапно або випробувати свої сили, склавши кілька модулів відразу. Кожен модуль тестує певний аспект викладання. Після складання кожного модуля видається окремий сертифікат.
Що дає сертифікат ТКТ?
право викладати англійську за кордоном;
стимул для підвищення педагогічної та методичної кваліфікації
зручний інструмент для педагогічних тренінгів
відмінний аргумент на Вашу користь при атестації, участі в конкурсах та грантах. Відповідно до розяснень Міносвіти України «Вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали у міжкурсовий період міжнародний сертифікат TKT – англійська мова є підставою для зарахування годин фахової підготовки під час проходження планових курсів в інституті післядипломної педагогічної освіти».
Формат екзамену
Іспит TKT здається виключно в письмовій формі. Кожен модуль складається з 80 запитань та триває 80 хвилин. Типи завдань: підібрати пари, вибрати правильну відповідь із трьох запропонованих, знайти зайве. Кожна правильна відповідь — один бал. Після складання кожного модуля видається окремий сертифікат з оцінкою від Band 1 (найнижчий) до Band 4 (найвищий).
Модуль № 1. Cистема мови, основи теорії
оволодіння мовою і викладання мови.
 • термінологія опису граматичної, фонетичної та лексичної систем англійської мови, а також функцій мовлення;
 • навички та вміння чотирьох видів мовної діяльності (письмо, аудіювання, читання та усне мовлення);
 • теоретична база процесу оволодіння мовою і тим, що на цей процес впливає: мотивація, обсяг і способи подачі мовного матеріалу, презентація граматичних конструкцій; індивідуальні особливості учня (вік, індивідуальний навчальний стиль і здатність сприйняття, стратегії, наявність попереднього досвіду вивчення іноземної мови та ін.);
 • аналіз помилок у мові студентів;
 • індивідуальні потреби студента у вивченні іноземних мов;
 • теорія викладання іноземної мови за допомогою різних методів і прийомів, а саме: способи презентації нового матеріалу, типи вправ і завдань, різні види контролю та ін.;
 • методична термінологія для опису навчального процесу.
Модуль № 2. сучасний урок англійської мови: Планування і використання додаткових ресурсів
 • вміння планувати урок і блоки уроків: визначення цілей, структури уроку, знання етапів планування;
 • знання структури уроку і розуміння завдань кожного окремого етапу уроку;
 • вміння моделювати етапи уроку відповідно до поставлених цілей і потреб учнів;
 • вміння вибрати форму поточного і підсумкового контролю, відповідну цілям навчання і категорії учнів;
 • вміння використовувати в навчальному процесі додаткові посібники та матеріали.
Модуль № 3. Хід уроку і організація
навчальної діяльності
 • володіння мовою та вміння вести урок на мові, адаптуючи його відповідно до рівня учнів, тобто доступно пояснити завдання і правильно організувати його виконання, допомогти учневі грамотно оформити свою відповідь на мові, дати дефініцію нового слова, зрозуміти комунікативну задачу висловлювання учня в класі і т.п.;
 • уміння визначити і пояснити характер помилки учня;
 • володіння способами організації навчального процесу на уроці з метою його активізації;
 • знання та правильне використання функцій і ролі вчителя, учнів на уроці;
 • знання форм і прийомів навчальної діяльності та вміння професійно організувати взаємодію на уроці;
 • уміння аналізувати і професійно виправляти помилки;
 • уміння правильно давати оцінку відповідям учнів з відповідними коментарями та рекомендаціями.
Спеціалізовані модулі
ТКТ CLIL
Content and Language Integrated Learning
Модуль, який перевіряє вміння планувати уроки, підбирати матеріали та ресурси поєднуючи викладання англійської мови та інших предметів, а також проведення уроків та оцінювання знань учнів використовуючи підхід поєднання англійської мови та іншого предмету.
TKT
for Young Learners
Модуль, що перевіряє знання та вміння працювати з дитячою аудиторією, а саме: врахування особливостей дітей молодшого шкілького віку та принципів їх навчання; планування уроків, організація навчання та оцінювання дітей відповідно до вікових особливостей.
Оцінки Teaching Knowledge Test
Кандидат може отримати чотири оцінки
1
Band 4
обширне і глибоке володіння методикою
2
Band 3
хороші знання в області даного модуля
3
Band 2
наявність базових систематичних знань
4
Band 1
знання в області даного модуля носять обмежений характер
Переваги складання екзаменів в Оксфорд Клас
1
Досвід
на ринку освітніх послуг з 1994 року
2
Визнання
Платиновий статус екзаменаційного центру Cambridge English (надається як відзнака великої кількості кандидатів, що складають іспити та як відзнака, що всі екзамени проводяться чітко відповідно до високих стандартів Кембриджу ). Ліцензія UA009
3
Фахівці
власний штат міжнародних усних екзаменаторів
4
Зручність
Безкоштовні консультації та пробні іспити
Зв'яжіться з нами
(044) 229-29-99
м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 57-Б
Підготовка до іспиту ТКТ
Підготовка проходить у формі тренінгів. Класична програма курсу складається з трьох тренінгів, які охоплюють підготовку до трьох основних модулів. Можливі варіанти навчання – обрати комплексну программу, яка складається з трьох тренінгів та отримати знижку, або обрати підготовку до окремого модуля.
Заняття в групі
Час проведення: субота
Тривалість одного тренінгу - 3 астрономічні години
600 грн
за тренінг
Курс 3 тренінги
Комплексну программу, яка складається з трьох тренінгів
1500 грн
за курс
Made on
Tilda